Wykaz nieruchomości obejmujący lokale mieszkalne w budynkach przy ul. Generała Bema 45/17 i Placu Konstytucji 3 Maja 17/3 w Bartoszycach, przeznaczone do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców

Udostępnij na:

Na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Bartoszyce  (II piętro) oraz na stronach www.bip.bartoszyce.pl i www.bartoszyce.pl, wywieszony został wykaz nieruchomości obejmujący lokale mieszkalne w budynkach przy ul. Generała Bema 45/17 i Placu Konstytucji 3 Maja 17/3 w Bartoszycach, przeznaczone do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców.