Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowalnych dot. obowiązku odśnieżania dachów, usuwania nawisów i sopli lodowych

Udostępnij na:

Prosimy Państwa o zapoznanie się z komunikatem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bartoszycach do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z zagrożeniami występującymi w okresie zimowym.