Wykaz nieruchomości obejmujący lokale mieszkalne w budynkach przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 5/22 i ul. Cichej 1/3 w Bartoszycach przeznaczone do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców

Udostępnij na:

Załączniki

Burmistrz Miasta Bartoszyce informuje, że na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Bartoszyce  (II piętro) oraz na stronach www.bip.bartoszyce.pl i www.bartoszyce.pl wywieszony został wykaz nieruchomości obejmujący lokale mieszkalne w budynkach przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 5/22 i ul. Cichej 1/3 w Bartoszycach przeznaczone do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.