Wykaz nieruchomości położonej przy ul. Kętrzyńskiej, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu, przeznaczonej pod zabudowę produkcyjną, składów, magazynów

Udostępnij na: