Komunikat w sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. Jagiellończyka

Udostępnij na:

Informujemy, że na części ulicy Jagiellończyka w Bartoszycach wprowadzona została nowa organizacji ruchu. Ulica Jagiellończyka, na odcinku od skrzyżowania ul. Wybrzeża/ul. Jagiellończyka do skrzyżowania ul. Jagiellończyka/ul. Kilińskiego oraz parking dla pojazdów osobowych, zostały wyłączone z ruchu.

Powodem wyłączenia jest zły stan techniczny budynku nr 1 zlokalizowanego przy ul. Plac Zwycięstwa oraz nałożony przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nakaz wyłączenia z użytkowania ww. odcinka drogi.

W obszarze budynku nr 1 została określona przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego strefa niebezpieczna, którą właściciel budynku musi w sposób trwały wygrodzić, co przekłada się na wyłączenie z użytkowania części pasa drogowego Plac Zwycięstwa i ul. Jagiellończyka.

Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do znaków drogowych.