Nabór na stanowisko dziennego opiekuna

Udostępnij na:

Burmistrz Miasta Bartoszyce pilnie poszukuje osoby chętnej do podjęcia pracy w charakterze dziennego opiekuna.

Wymagane niezbędne kwalifikacje to:
1. Ukończony 160 – godzinny kurs na dziennego opiekuna albo
2. ukończone 40 – godzinne szkolenie uzupełniające, w tym z zakresu udzielania pierwszej pomocy jeżeli kandydatka posiada kwalifikacje:
a) pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego albo
b) kandydatka ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach
i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza.

Do odbycia szkoleń, o których mowa wyżej nie jest zobowiązana osoba, która pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed rozpoczęciem pełnienia funkcji dziennego opiekuna.

Więcej informacji na temat ogłoszenia można uzyskać pod telefonem (89) 762 98 67- Magdalena Reut