Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy miejskiej Bartoszyce, obejmujący lokal mieszkalny w budynku przy ul. Krótkiej 2/7 w Bartoszycach przeznaczony do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy

Udostępnij na:

Burmistrz miasta Bartoszyce informuje, że na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Bartoszyce  (II piętro) oraz na stronach www.bip.bartoszyce.pl i www.bartoszyce.pl wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy miejskiej Bartoszyce, obejmujący lokal mieszkalny w budynku przy ul. Krótkiej 2/7 w Bartoszycach przeznaczony do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.