Dziś 78. rocznica utworzenia Armii Krajowej

Udostępnij na:

14 lutego 1942 roku Naczelny Wódz generał Władysław Sikorski wydał rozkaz o przekształceniu Związku Waliki Zbrojnej w Armię Krajową. Decyzja o powstaniu AK była podyktowana koniecznością scalenia polskich konspiracyjnych oddziałów zbrojnych i podporządkowania ich rządowi Rzeczypospolitej Polski w Londynie.

Armia Krajowa jest uważana za największe i najlepiej zorganizowane podziemne wojsko działające w, okupowanej przez Niemcy i ZSRR, Europie.
Zadaniem Armii Krajowej była przede wszystkim walka zbrojna przeciwko hitlerowskiemu okupantowi oraz przygotowywanie ogólnopolskiego powstania. Jej głównymi narzędziami walki był sabotaż, dywersja, propaganda oraz wszelkiego rodzaju walki partyzanckie.