Rusza przebudowa ul. Kochanowskiego. Zmiana organizacji ruchu

Udostępnij na:
Informujemy, że 7 stycznia 2020 r. rozpoczną się prace związane z przebudową ul. Kochanowskiego w Bartoszycach. Na czas prowadzonych prac wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu. Kierowców i pieszych prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie się do znaków drogowych.
 
Roboty drogowe na ul. Kochanowskiego polegały będą na dostosowaniu istniejącej kanalizacji deszczowej do obecnie obowiązujących wymogów technicznych. Przebudowany zostanie również gazociąg oraz sieć wodociągowa. Ulica zyska także nową nawierzchnię.
 
Wsparcie z Funduszu Dróg Samorządowych na modernizację tej ulicy wyniesie 328 139,95 zł. przy łącznej kwocie zadania 563 378,77 zł. W przypadku tej inwestycji termin realizacji zadania wyznaczono do października 2020 r.