Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze przetargu

Udostępnij na:

Burmistrz Miasta Bartoszyce informuje, że na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Bartoszyce (II piętro) oraz na stronach www.bip.bartoszyce.pl i www.bartoszyce.pl wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze przetargu.

Załączniki do komunikatu: