Komunikat Wodociągowo-Ciepłowniczej Spółki z o.o. COWIK w Bartoszycach

Udostępnij na:

W związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym Zarząd Wodociągowo-Ciepłowniczej Spółki z o.o. „COWIK” w Bartoszycach uprzejmie informuje, że jesteśmy gotowi do rozpoczęcia dostawy ciepła do budynków zasilanych w ciepło przez Spółkę COWIK.

Rozpoczęcie dostawy ciepła następuje niezwłocznie tylko i wyłącznie na pisemny (np.e-mail) wniosek właściciela budynku, administratora, zarządcy lub innej upoważnionej osoby oraz po złożeniu oświadczeniu, że instalacja centralnego ogrzewania jest gotowa do odbioru ciepła.

Wnioski należy kierować do kierownika Zakładu Energetyki Cieplnej w Bartoszycach przy ul. Bema 36 lub na adres e-mail.: d.kolakowski@cowik-bartoszyce.pl.

Pragniemy zauważyć, że niemal wszystkie budynki są zasilane z węzłów ciepłowniczych, które w trosce o Odbiorców zostały wyposażone w regulatory pogodowe, utrzymujące temperaturę wody zasilającej instalację centralnego ogrzewania w zależności od warunków zewnętrznych. W przypadku ocieplenia (np. w dzień) ww. regulatory pogodowe samoczynnie ograniczają dostawy ciepła, zaś podczas ochłodzenia (np. w nocy) powodują wzrost dostawy ciepła do budynków.

Dla zapewnienia Państwu komfortu cieplnego zapewniamy możliwość rozpoczęcia dostawy ciepła w najbliższym czasie.

W związku z powyższym oczekujemy na wnioski Odbiorców na rozpoczęcie dostawy ciepła.