Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce przeznaczonej do sprzedaży

Udostępnij na:

Załączniki

Na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Bartoszyce (II piętro) wywieszony został w dniach 5.09.2019r do 26.09.2019r wykaz nieruchomości, działka Nr 91/69 o pow. 15 m2 obręb geodezyjny Nr 7, położonej przy ul. Jeziornej w Bartoszycach przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

załącznik