Wykazy nieruchomości przeznaczony do oddania w najem w trybie bezprzetargowym obejmujący: lokal użytkowy Nr 104 przy ul. Hubalczyków 2 w Bartoszycach

Udostępnij na:

Burmistrz Miasta Bartoszyce informuje, że na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Bartoszyce (II piętro) oraz na stronach  www.bip.bartoszyce.pl i www.Bartoszyce.pl podane zostały do publicznej wiadomości w dniach 29.08.2019 r. do 18.09.2019r. wykazy nieruchomości przeznaczony do oddania w najem w trybie bezprzetargowym obejmujący: lokal użytkowy Nr 104 przy ul. Hubalczyków 2 w Bartoszycach, przeznaczony na działalność Stowarzyszenia „ SAPERE AUDE” – w zakresie realizacji programu Ministra Sprawiedliwości i Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w ramach Funduszu Sprawiedliwości.