Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce przeznaczonej do oddania w najem (ul. Hubalczyków 2)

Udostępnij na:

Załączniki

Burmistrz Miasta Bartoszyce informuje, że na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Bartoszyce (II piętro) oraz na stronach www.bip.bartoszyce.pl i www.bartoszyce.pl podany został do publicznej wiadomości w dniach 01.08.2019r. do 22.08.2019r. wykaz nieruchomości przeznaczony do oddania w najem w trybie bezprzetargowym obejmujący: lokal użytkowy Nr 110 przy ul. Hubalczyków 2 w Bartoszycach, przeznaczony na prowadzenie szkoleń BHP.

wykaz
zarządzenie