Informacja w sprawie budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Bartoszycach

Udostępnij na:

W środę 24.07.2019 r. po radzie budowy, w której uczestniczyli zainteresowani Radni Miasta Bartoszyce i po zapoznaniu się z postępem robót oraz jakością ich wykonania Inwestor podziękował Wykonawcy za dotychczasową współpracę i rozwiązał umowę na roboty budowlane.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na radzie budowy przedstawił zaawansowanie prac, które były realizowane rzetelnie oraz zgodnie ze sztuką budowlaną, jednakże ze względu na czynniki zewnętrzne powodujące duże ryzyko niezakończenia budowy w terminie,  dotychczasowa współpraca została rozwiązana.

Obecnie Inwestor planuje ogłoszenie przetargu na wyłonienie nowego Wykonawcy.