Informacja w sprawie zakazu zatrzymywania się na ul. Ofiar Oświęcimia

Udostępnij na:

W związku z niedostosowywaniem się kierujących pojazdami do zmiany organizacji ruchu w obrębie Starego Miasta, przypominamy o zakazie zatrzymywania się
na ul. Ofiar Oświęcimia w Bartoszycach po jej obu stronach.

Przejazd ulicą jest niezbędny w celu umożliwienia wykonania prac budowlanych na terenie rewitalizowanym.

Nieprzestrzeganie znaku zakazu zatrzymywania się skutkować będzie przeprowadzeniem postępowania mandatowego.

Przypominamy również, że nie wolno zatrzymywać się na chodnikach, zwłaszcza z nową nawierzchnią. Uszkodzenie jej będzie pociągało za sobą poniesienie pełnych kosztów naprawy przez sprawcę zniszczenia.