Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Udostępnij na:

Na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Bartoszyce (II piętro) wywieszony został w dniach od 10.06.2019r. do 01.07.2019 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmujący część działki nr 91/7, obręb nr 7, o pow. 17 m2 i 27 m2, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej przy ul. A. Wajdy 10 A lokal nr 7 i 11 w Bartoszycach.

Wykaz do zarządzenia nr113_2019