Zgłoś swój projekt do Bartoszyckiego Budżetu Obywatelskiego!

Udostępnij na:

Masz pomysł na działanie inwestycyjne do 30 tys. zł? 6 czerwca 2019 r. ruszył nabór projektów w ramach Bartoszyckiego Budżetu Obywatelskiego, potrwa on do 30 czerwca br.

Zastanów się, co w 2019 roku powinno zostać wykonane w ramach środków budżetu obywatelskiego, opracuj swój pomysł, wypełnij formularze i dostarcz je do Urzędu Miasta Bartoszyce.

Nie obowiązują żadne ograniczenia wiekowe zarówno dla wnioskodawców, jak i potem głosujących!

Propozycje projektu może zgłosić każdy mieszkaniec Bartoszyc, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działające na terenie miasta Bartoszyce.

Propozycje należy złożyć na formularzu, który w wersji elektronicznej dostępny jest poniżej oraz w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Miasta Bartoszyce.

 

Załączniki: