Pobierz druk wpłaty na rzecz budowy Pomnika Orła Białego w Bartoszycach

Udostępnij na:

Przypominamy Państwu, że Komitet Społeczny Budowy Pomnika Orła Białego w Bartoszycach prowadzi zbiórkę pieniędzy na budowę Pomnika Orła Białego, który zlokalizowany zostanie na Placu Bohaterów Westerplatte w Bartoszycach.

Osoby, które chciałyby włączyć się w jego budowę i wesprzeć tę inicjatywę mogą nabyć cegiełki o nominałach: 20, 50, 100 zł.

Za cegiełki płacić można przelewem na konto Komitetu Społecznego Budowy Pomnika Orła Białego w Bartoszycach: PKO BP S.A. 70 1020 3570 0000 2902 0102 5188 z dopiskiem: Budowa Pomnika Orła Białego. Odbiór symbolicznych cegiełek w pokoju nr 40 (Straż Miejska w Bartoszycach) za okazaniem potwierdzenia przelewu.

Dla osób wpłacających na poczcie polecamy “druk wpłaty pocztowej” do wydrukowania i wypełnienia we własnym zakresie. Gotowe druki otrzymać można również w Gminnym Centrum Informacji w Bartoszycach.

Druk wpłaty do pobrania: