Komunikat w sprawie możliwości wznowienia dostawy ciepła do mieszkań

Udostępnij na:

W związku z bardzo licznymi w ostatnim czasie zgłoszeniami mieszkańców Bartoszyc o zbyt niskich temperaturach w pomieszczeniach oraz w związku  z prognozami pogody na najbliższy okres, które nie przewidują zbyt wysokich temperatur zewnętrznych, Zarząd Wodociągowo-Ciepłowniczej Spółki z o.o. „COWIK” w Bartoszycach uprzejmie przypomina, że możemy wznowić dostawy ciepła do budynków zasilanych w ciepło przez Spółkę COWIK. Wznowienie dostawy ciepła może nastąpić po pisemnym (np. e-mail) wniosku właściciela budynku, administratora, zarządcy lub innej upoważnionej osoby oraz oświadczeniu, że instalacja centralnego ogrzewania jest gotowa do odbioru ciepła.
Wnioski należy kierować do kierownika Zakładu Energetyki Cieplnej w Bartoszycach przy ul. Bema 36
lub na adres e-mail.: d.kolakowski@cowik-bartoszyce.pl. Jednocześnie przypominamy, że wznowienie, rozpoczęcie i zakończenie dostawy ciepła następuje tylko i wyłącznie na pisemny (np.e-mail) wniosek właściciela budynku, administratora, zarządcy lub innej upoważnionej osoby oraz oświadczeniu, że instalacja c.o. jest gotowa do odbioru ciepła (w przypadku wznowienia i rozpoczęcia).
Pragniemy zauważyć, że niemal wszystkie nasze węzły ciepłownicze dostarczające ciepło do budynków zostały wyposażone w regulatory temperatury wody zasilającej instalację centralnego  ogrzewania i nie ma potrzeby zbyt wczesnego zakończania dostawy ciepła, gdyż ww. urządzenia samoczynnie ograniczają  dostawy ciepła w przypadku wysokich temperatur zewnętrznych.
W związku z powyższym oczekujemy na wnioski Odbiorców na wznowienie dostawy ciepła.

Zarząd Wodociągowo-Ciepłowniczej Spółki z o.o. „COWIK” w Bartoszycach