Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

Udostępnij na:

Na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Bartoszyce (II piętro) wywieszony został w dniach 06.05.2019 r. – 27.05.2019 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmujący część działki nr 191/55 o pow. 72m2, obręb nr 7, przy ul. Słowackiego 21 w Bartoszycach, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

załącznik do komunikatu