Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Bartoszyckiego

Udostępnij na:

Informujemy, że w Powiecie Bartoszyckim w 2019 r. funkcjonują 2 punkty udzielania porad nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowane w jednym miejscu – w budynku Starostwa Powiatowego w Bartoszycach przy ul. Grota Roweckiego 1 pok. 119, tel. kom. 539 782 556.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje KAŻDEMU, kto nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Zapisy i informacja pod numerem telefonu: kom. 539 782 546.

W punktach tych usługi radcowsko-adwokackie świadczone są codziennie (w dni robocze) wg poniższego harmonogramu :
– poniedziałki i środy – godz. 8:00 – 12:00 – ADWOKAT
– czwartki i piątki – godz. 8:00 – 12:00 – RADCA PRAWNY
– wtorki (co drugi tydzień na przemian) – godz. 8:00 – 12:00 – ADWOKAT/RADCA PRAWNY
– poniedziałek – piątek – godz. 12:00 – 16:00 – Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych z Olsztyn (radcy prawni, poradnictwo obywatelskie)

 

GRAFIK DYŻURÓW ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH

8.00-12.00

PONIEDZIAŁEK ADWOKAT MARTA TOMASZEWICZ
WTOREK ADWOKAT MARTA TOMASZEWICZ/
RADCA PRAWNY WIOLETTA RYNKIEIWCZ
ŚRODA ADWOKAT MARTA TOMASZEWICZ
CZWARTEK RADCA PRAWNY ANNA CZAPLEJEWICZ
PIĄTEK RADCA PRAWNY WIOLETTA RYNKIEIWCZ

 

GRAFIK DYŻURÓW PRAWNIKÓW FUNDACJI „INICJATYWA KOBIET AKTYWNYCH” Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

12.00-16.00

PONIEDZIAŁEK RADCA PRAWNY LESZEK SIERPUTOWICZ
WTOREK RADCA PRAWNY LESZEK SIERPUTOWICZ
ŚRODA ADWOKAT MARTA TOMASZEWICZ
CZWARTEK MGR JAROSŁAW MARCINKIEWICZ
(poradnictwo obywatelskie, porady prawne)
PIĄTEK

RADCA PRAWNY LESZEK SIERPUTOWICZ

Istnieje możliwość zmian osób dyżurujących w punkcie. Zmiany będą ogłaszane poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń.

 

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa z terenu Powiatu Bartoszyckiego