Zawiadomienie – obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w msc. Bartoszyce na działkach nr 1-63, 1-64, i 9-27”.

Udostępnij na:

Treść zawiadomienia dostępna jest na stronie biuletynu informacji publicznej pod adresem: Kliknij aby przejść do zawiadomienia