Porządek obrad VI Sesji Rady Miasta Bartoszyce

Udostępnij na:

Informujemy, że 18  marca 2019 r. o godz. 8:00 w sali 17C Urzędu Miasta Bartoszyce odbędą się obrady VI Sesji Rady Miasta Bartoszyce z następującym porządkiem:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie Stanowiska Rady Miasta w sprawie likwidacji IV Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Bartoszycach.
3. Podjęcie uchwał w sprawie :
a/ deklaracji przystąpienia Gminy Miejskiej Bartoszyce do realizacji inwestycji samorządu wojewódzkiego z zakresu budowy i modernizacji dróg publicznych z udziałem innych samorządów – projekt 1/VI
b/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta – projekt 2/VI
c/ przekazania skargi według właściwości – projekt 3/VI
4. Zamknięcie obrad.