Wykaz nieruchomości położonej przy ul. Kętrzyńskiej, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu

Udostępnij na:

Załączniki

Wykaz nieruchomości położonej przy ul. Kętrzyńskiej, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu, przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno – usługową i magazynowo – składową.

Załączniki do ogłoszenia: