Dofinansowanie dla Sp. z o.o. “COWIK” na uruchomienie usług elektronicznych

Udostępnij na:

Zarząd Wodociągowo – Ciepłowniczej Spółki “COWIK” w Bartoszycach uprzejmie informuje, że otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 do projektu “Telemetria na służbie mieszkańców – uruchomienie usług elektronicznych przez Wodociągowo-Ciepłowniczą Spółkę z o.o. “COWIK” w Bartoszycach”.

Celem projektu jest wyposażenie odbiorców usług w nowoczesne, wysokosprawne urządzenia pomiarowe wraz ze zdalnym odczytem, poprawa jakości i dostępności usług w oparciu o najnowsze technologie informatyczne, optymalizacja kosztów eksploatacyjnych i administracyjnych. Zastosowane w projekcie rozwiązania umożliwią obustronny kontakt z odbiorcami (mieszkańcami) usług za pomocą e-booka, wprowadzenie elektronicznych faktur i płatności, składanie różnego rodzaju wniosków z wykorzystaniem platformy internetowej, informowanie odbiorców nie tylko o awariach. ale także o indywidualnym zużyciu wody i ciepła, w tym np. wyższym niż zazwyczaj poborze wody, co może być wynikiem ewentualnych wycieków w instalacjach wewnętrznych.

 

Całkowity koszt projektu: 3 097 582,90 zł.
Wartość dofinansowania: 1 966 209,87 zł.
Wkład własny: 346 978,21 zł.
Koszty niekwalifikowane: 784 394,82 zł.

Termin realizacji projektu: 31 stycznia 2019 – 31. grudnia 2021 r.