Odnawialne źródła energii

Udostępnij na:

W połowie października 2018 r. Wodociągowo-Ciepłownicza Spółka COWIK w Bartoszycach rozpoczęła realizację projektu pn. „Inwestycje w OZE w przedsiębiorstwie COWIK w Bartoszycach”. Zadanie, w kwocie 516 910,57 zł, współfinansowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020. Celem projektu jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym regionu.

Przedmiotem projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznej, w skład której wchodzić będzie 333 panele fotowoltaiczne oraz 4 inwertery.

Na tle rosnących cen energii elektrycznej oraz znacznych zmian klimatycznych ważne jest, aby wybierać bezpieczną, przyszłościową, niezależną i mniej kosztowną technologię oraz wpisać się na listę przedsiębiorstw dbających o środowisko naturalne.

Powstanie elektrowni fotowoltaicznej pozwoli na zwiększenie udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym regionu. Wpłynie to na ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery oraz zwiększy konkurencyjność firmy.

Inwestycja pozwoli na obniżonie kosztów funkcjonowania lokalnej oczyszczalni ścieków oraz wzrost produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Bartoszyce.

Całkowita wartość projektu to 748 000 zł, z czego 91 219,51 zł pochodzić będzie ze środków własnych przedsiębiorstwa COWIK.