Nowe formularze wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny

Udostępnij na:

Z dniem 1 stycznia 2019 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny będą mogli ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

W związku z powyższym modyfikacji uległ wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu. Zmianie uległ także wzór oświadczenia o władzy rodzicielskiej.

Nowe formularze dostępne są do pobrania pod tym adresem.