Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości: oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu przy ul. Andrzeja Wajdy 10

Udostępnij na:

Załączniki

Na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Bartoszyce (II piętro) wywieszony został w dniach 20.12.2018 r. do dnia 09.01.2019 r. wykaz. nieruchomości oznaczonej 91/4 przy ul. Andrzeja Wajdy 10 w Bartoszycach w sprawie: oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie usług medycznych-w zakresie badania słuchu.