Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości: oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego nr 2B przy ul. Krótkiej 2

Udostępnij na:

Załączniki

Na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Bartoszyce (II piętro) wywieszony został w dniach 20.12.2018r. do dnia 09.01.2019r wykaz. nieruchomości oznaczonej 2/49 przy ul. Krótkiej 2 w Bartoszycach w sprawie: oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego z przeznaczeniem na pomieszczenia gospodarcze, magazynowe-składowe.