Polska sieć Cittaslow ma nowe władze

Udostępnij na:

Wybory władz odbyły się 29 listopada w Reszlu. Włodarze miast podziękowali dotychczasowemu koordynatorowi sieci Arturowi Wrochnie. Decyzją burmistrzów miasteczek Cittaslow nowym koordynatorem sieci został Jacek Kostka, burmistrz Górowa Iławeckiego. Funkcję zastępcy koordynatora objął Jacek Wiśniowski, burmistrz Lidzbarka Warmińskiego. Rekomendację do reprezentowania polskich członków we władzach międzynarodowej sieci prócz koordynatora i jego zastępcy uzyskał Maciej Sitarek, burmistrz Lidzbarka. Komitet koordynujący ruchu tworzą ponadto: Piotr Petrykowski, Jacek Morzy, Cezary Łachmański, Mateusz Kamiński oraz Klaudiusz Kandzia. Kadencja władz ruchu pokrywa się z kadencją władz samorządowych i trwa 5 lat. Działania zrzeszenia wspiera samorząd województwa warmińsko-mazurskiego. W ramach środków unijnych z regionalnego programu operacyjnego dla województwa prowadzony jest „Ponadlokalny Program Rewitalizacji Sieci Miast Cittaslow”. W ostatnich dniach uchwałę o chęci przystąpienia do ruchu Cittaslow podjęli radni Braniewa. Ruch miast promujący się logiem ślimaka i propagujących „dobrą jakość życia” liczy w Polsce 28 miejscowości.

Zdjęcie główne przedstawia, od lewej:

Mateusz Kamiński (Burmistrz Rzgowa), Dariusz Szewczyk (Zastępca Burmistrza Miasta Kalety), Jacek Kostka (Burmistrz Górowa Iławeckiego), Maciej Sitarek (Burmistrz Lidzbarka), Jacek Morzy (Zastępca Burmistrza Gołdapi), Jacek Wiśniowski (Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego), Cezary Łachmański (Burmistrz Miasta i Gminy Pasym) oraz Piotr Petrykowski (Burmistrz Bartoszyc).