Porządek obrad II Sesji Rady Miasta Bartoszyce

Udostępnij na:

Informujemy, że 3 grudnia 2018 r. o godz. 15:00 w sali 17C Urzędu Miasta Bartoszyce odbędą się obrady II Sesji Rady Miasta Bartoszyce z następującym porządkiem:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Podjęcie uchwał w sprawie:

a/ ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta – projekt 1/II
– przerwa –
b/ wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady Miasta – projekt 2/II
– przerwa –
c/ zmiany budżetu – projekt 3/II
d/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bartoszyckiemu – projekt 4/II

3. Zamknięcie obrad.