Porządek obrad I sesji Rady Miasta Bartoszyce

Udostępnij na:

Informujemy, że 22 listopada 2018 r. o godz. 8.00 w sali 17 C Urzędu Miasta odbędą się obrady I sesji Rady Miasta Bartoszyce z następującym porządkiem:
1. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
3. Wręczenie Burmistrzowi Miasta Bartoszyce zaświadczenia o wyborze.
4. Złożenie ślubowania przez radnych.
5. Złożenie ślubowania przez Burmistrza.
6. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta.
7. Wybór Wiceprzewodniczącego/Wiceprzewodniczących Rady Miasta.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Bartoszyce.
9. Zamknięcie sesji.