35-lecie istnienia Bartoszyckiej Grupy Literackiej Barcja

Udostępnij na:

W piątek 9 listopada 2018r. o g. 17.00 w Bartoszyckim Domu Kultury odbyły się obchody 35-lecia Bartoszyckiej Grupy Literackiej Barcja.
W spotkaniu uczestniczyli licznie zgromadzeni mieszkańcy, zaproszeni goście, dawni i obecni członkowie grupy oraz rodziny twórców którzy odeszli.
Oprawę artystyczną przygotowali uczniowie i nauczyciele z bartoszyckich szkół średnich współpracujących z Barcją.
Rozstrzygnięto również kolejną edycji Konkursu Poetyckiego im. Leonarda Turkowskiego.

GRUPA LITERACKA BARCJA

Narodziny Bartoszyckiej Grupy Literackiej przypadły na 10 października 1983r. Założycielami Grupy byli: Jerzy Sałata, Teresa Bratek , Zygmunt Kornowski, Romuald Moszoro. Pod koniec 1983 roku do grupy dołączyli: Barbara Imianowska, Teresa Barszcz, Halina Uglik, w 1984 roku Artur Beckier, w 1985 roku Krzysztof Mikiciuk, Zbigniew Sieniawski, Zbigniew Obłamski. W ciągu wielu lat działalności skład grupy się zmieniał. Do grupy należeli również: Bożena Kalisz, Zbigniew Nadolny, Robert Lesiński, Andrzej Maciejewski, Alina Napiórkowska, Jolanta Solecka, Ryszard Kozłowski oraz Jan Bachar, Iza Baczewska, Ewa Bucała, Urszula Drogomir, Jerzy Górczyński, Robert Koniuszy, Mirosław Kujawski, Justyna Ławrynkiewicz, Wiesław Mańko, Maria Marczak, Arkadiusz Monkiewicz, Piotr Monkiewicz, Jan Orlicki.

W 2014 r. Barcja przyjęła formę stowarzyszenia zwykłego. Prezesem Grupy Literackiej Barcja jest nieprzerwanie Jerzy Sałata, który w 2016 r. świętował jubileusz czterdziestolecia pracy twórczej, uwieńczony wydaniem tomiku „Jestem jaki jestem” ( wydany przez Wydawnictwo W Cieniu Papierówki, dzięki zaangażowaniu Radnych i Burmistrza Bartoszyc). W 2016r. ukazał się kolejny Zeszyt Literacki „Spotkania wokół bartoszyckiej poezji” (wydawca – Małgorzata Mycio). Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Bartoszyce, a spotkania odbywają się tradycyjnie w czwartek po 15 każdego miesiąca. Grupa nie ma własnej siedziby, więc literaci korzystają z gościnności wcześniej Bartoszyckiego Domu Kultury, Piwnicy Artystycznej, Miejskiej Bibliotek Publicznej, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 kierowanego przez Zbigniewa Pietrzaka, później Restauracji Stodoła, obecnie Restauracji Ardi.

Do grupy należą poeci i prozaicy. Obecni liderzy to: Jerzy Sałata – poeta, Aneta Przybyłek – poetka, Arkadiusz Monkiewicz – poeta, Elżbieta Pilipiuk- poetka, malarka, chórzystka, Małgorzata Mycio – poetka (w lipcu 2018 zawiesiła członkostwo w Grupie), Teresa Barszcz – poetka, pisarka, Anna Osowska – pisarka, Witold Kiejrys – poeta, pisarz, Maria Duchnik – poetka, malarka, Dariusz Dopierała – poeta, Ewelina Mścisz – poetka. Do Grupy Literackiej należą również Justyna Ławrynkiewicz, Zofia Puszkarow, Teresa Szostakowska, Rafał Gmurczyk. Szczególną rolę w promowaniu twórczości Barcjan pełni Memhia, kierowana przez barda Andrzeja Białeckiego. W spektaklach słowno-muzycznych prezentowane są utwory Grupy oraz wiersze laureatów Konkursów Poetyckich im. Leonarda Turkowskiego. Barcjanie publikują swoje utwory na łamach Gońca Bartoszyckiego, na stronie www.barcja.pl, na FB ( profil Barcja- społeczność), w magazynach kulturalnych kraju, a także prezentują osobiście podczas wydarzeń kulturalnych miasta Bartoszyce i powiatu utwory własne i Barcjan, którzy odeszli; zasiadają w komisjach konkursów recytatorskich, poetyckich i literackich. Przełomowe znaczenie dla działalności Barcji miał projekt „Poeta w porę odkryty” zorganizowany w 2015 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach. Te wyjątkowe spotkania z młodzieżą stanowiły swoiste „wiosenne przebudzenie Barcji”. Od tamtej pory znacznie wzrosła aktywność Stowarzyszenia. Z inicjatywy Barcjan Teresa Bratek (1934- 2013) – poetka i bajkopisarka, Honorowa Obywatelka Miasta, ma od 2017r. „swoją ulicę”.

źródło: http://barcja.pl