Informacja Urzędu Miasta dot. rewitalizacji Starego Miasta – nr 5

Udostępnij na:

W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą zerwania umowy na realizację inwestycji “Rewitalizacja Starego Miasta – etap I” i zdarzeniami poprzedzającymi ten fakt informujemy, że Burmistrz Miasta Bartoszyce, działając zgodnie z art. 304 § 2 Kodeksu postępowania karnego,   dnia 29.10.2018 r. złożył w Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa opisanego w art. 258§1 kk oraz 229§4 kk.