Uroczyste podsumowanie XX Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny

Udostępnij na:

26 października w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyło się uroczyste podsumowanie XX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny. W programie znalazły się występy artystyczne i wystąpienia członków komitetu honorowego. Podczas spotkania podsumowano samorządowy konkurs nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, w którym wyróżnienie otrzymała Magdalena Mich z Bartoszyc, XV wojewódzki konkurs plastyczny i grafiki komputerowej „Rodzina i Dom Fundamentem Ojczyzny” i XV wojewódzki konkurs literacki „Dom rodzinny ostoją ojczyzny”. Tegoroczne XX Dni przebiegały pod hasłem: „Rodzina – Dom – Ojczyzna”. Hasło nawiązywało do 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Warto przypomnieć, że tegoroczne zakończenie XX Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny odbyło się w Bartoszycach. Specjalne podziękowania z rąk Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina odebrał Burmistrz Miasta Bartoszyce Piotr Petrykowski. Ciepłe słowa oraz wyrazy aprobaty za wkład w promowanie polityki prorodzinnej Burmistrz przyjął również od Metropolity Warmińsko – Mazurskiego Ks. Abp. Józefa Górzyńskiego, Wicewojewody Warmińsko-Mazurskiego Sławomira Sadowskiego, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Wiesławy Przybysz, a także od Przewodniczącego Rady ds. Rodziny Woj. Warmińsko – Mazurskiego Andrzeja Taborowskiego. Wszyscy podkreślali wzorową organizację tegorocznego zakończenia zorganizowanego przez nasze miasto.

W ramach Dni Rodziny niemal w każdym zakątku województwa podejmowane są rozmaite inicjatywy, jak konferencje, seminaria, odczyty, festyny, pikniki, konkursy, montaże słowno-muzyczne, projekcie filmowe i spektakle teatralne, zajęcia lekcyjne, olimpiady sportowe, wystawy, warsztaty, akcje charytatywne, rajdy, wycieczki i in., odprawiane są okolicznościowe Msze św. w intencji rodzin. Wydawane są też okolicznościowe pisma i książki. W Dni angażują się samorządy, wiele szkół, stowarzyszeń, parafii, poradni, domów pomocy, domów kultury, domów dziecka, a także uczelnie i media. Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny są jedyną tego typu wojewódzką inicjatywą w skali kraju.

Głównymi organizatorami Dni są: Rada ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego przy współpracy Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego i Katolickiego Stowarzyszenia “Civitas Christiana”.