Podsumowanie spotkania w sprawie rewitalizacji – informacja nr 4

Udostępnij na:

26 października 2018 r. na starówce odbyło się spotkanie w sprawie rewitalizacji. W spotkaniu uczestniczył Kierownik Budowy, Inspektorzy Nadzoru oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Bartoszyce. Rozpoczęto procedurę zliczania materiału budowlanego pozostałego na placu. Zlecono wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, a w następnej kolejności kamerowanie sieci. Czynności te w przybliżeniu potrwają 2 tygodnie. Następnie zostanie sporządzony wykaz, na podstawie którego Inspektor przystąpi do pełnego rozliczenia wykonanych robót.