Rewitalizacja na bieżąco – informacja nr 2

Udostępnij na:

Rewitalizacja na bieżąco – informacja nr 2

Szanowni Państwo! W związku z jednostronnym zerwaniem umowy przez firmę „KWIAT” Mariusz Kwieciński dot. inwestycji pn. „Rewitalizacja starego Miasta Bartoszyce – Etap I” dofinansowanej ze środków „Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO Woj. Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020” 23 października w Urzędzie Miasta Bartoszyce odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli Burmistrz Miasta Bartoszyce Piotr Petrykowski, Kierownik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego, Radczyni Prawna Urzędu Miasta Bartoszyce oraz przedstawiciel Biura Prawnego z Gdańska oraz Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Informujemy, że podjęto kroki prawne w celu uzyskania kar umownych za jednostronne zerwanie umowy przez bartoszycką firmę.

Urząd Miasta Bartoszyce przejął już dzienniki budowy. W piątek 26.10.18 pracownicy Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego wejdą na plac budowy. Celem jego przejęcia rozpocznie się szczegółowa inwentaryzacja, która pozwoli na rozpisanie nowego przetargu i wyłonienie wykonawcy. Do tego czasu będziemy wymagać od firmy „KWIAT” Mariusz Kwieciński zabezpieczenia terenu inwestycji.

O zaistniałej sytuacji został poinformowany również Urząd Marszałkowski. Obecnie przygotowywany jest stosowny dokument, który w dniu 25.10.18 winien trafić do Marszałka. Pismo jest formalnym dopełnieniem informacji, które zostały niezwłocznie przekazane do Urzędu Marszałkowskiego po zaistnieniu zdarzenia.

Po przejęciu placu budowy niezwłocznie zabezpieczymy plac siłami Zakładu Usług Komunalnych poprzez wykonanie dojść tymczasowych kostką brukową. Sposób ten został uzgodniony z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.

Wszelkie działania w tym temacie będą Państwu przestawiane na bieżąco.