Informacja

Udostępnij na:

Informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 19.10.2018 r. do Urzędu Miasta Bartoszyce wpłynęło pismo o odstąpieniu od umowy przez wykonawcę firmę „KWIAT” Mariusz Kwieciński dot. Inwestycji pn. „Rewitalizacja starego Miasta Bartoszyce – Etap I”.

W związku z powyższym informujemy, że sprawę niezwłocznie przekazujemy do Kancelarii Prawnej, a także zapowiadamy kompleksową inwentaryzację przeprowadzonych robót. Sprawdzeniu poddane będzie, czy wykonawca zgłaszał do Urzędu Miasta Bartoszyce wszystkie odstępstwa od projektu i czy podjęte działania przez firmę były zgodne z prawem. Urząd w trybie pilnym uruchomi procedurę w celu wyłonienia nowego wykonawcy.

W załączniku przekazujemy pismo projektanta.