Ruszają konsultacje Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019

Udostępnij na:

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

Celem programu jest określenie zasad, form i obszarów współpracy organów samorządu miasta Bartoszyce z ww. podmiotami w zakresie realizacji zadań publicznych w roku 2019. Realizacja tych celów przyczyni się do rozwijania pozytywnych relacji pomiędzy samorządem, a szeroko rozumianym społeczeństwem obywatelskim oraz poszukiwania wspólnych rozwiązań lokalnych problemów, tym samym polepszenia jakości życia mieszkańców miasta Bartoszyce w różnych jego obszarach.

Konsultacje społeczne ww. programu potrwają do 23 października 2018 r.

Wypełniony formularz z ewentualnymi uwagami należy przesłać na adres:

Urząd Miasta Bartoszyce
Wydział Kultury, Sportu, Współpracy i Rozwoju, pok. 24
ul. Boh. Monte Cassino 1
11-200 Bartoszyce

 

Załączniki: