Rusza dalsza przebudowa ul. Nad Łyną

Udostępnij na:

W dniu 12 października 2018 roku w Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta Bartoszyce podpisano porozumienie pomiędzy Urzędem Miasta Bartoszyce, a Spółdzielnią Mieszkaniową „Budowlani”.
Porozumienie dotyczy rozpoczęcia i współfinansowania, modernizacji kolejnego odcinka ulicy Nad Łyną, tym razem do wysokości pierwszego wejścia na ogródki działkowe /przy boisku/. Prace nad modernizacją tj. wymiana nawierzchni, przebudową odwodnienia, oświetlenia i budową wnęk parkingowych mają ruszyć jeszcze w tym roku.