Burmistrz Miasta Bartoszyce ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczący wyboru dziennego opiekuna

Udostępnij na:

Burmistrz Miasta Bartoszyce ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowana przez dziennego opiekuna zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj.:Dz.U. z 2018 r., poz 603 z późn. zm.) na terenie Miasta Bartoszyce.