„Bartoszyckie przedszkolaki stawiają na kreatywność i języki obce!”

Udostępnij na:

Gmina Miejska Bartoszyce w partnerstwie z Project Hub sp. z o.o. realizuje projekt „Bartoszyckie przedszkolaki stawiają na kreatywność i języki obce!”, którego celem jest poprawa jakości kształcenia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Bartoszycach, Integracyjnym Przedszkolu Publicznym nr 4 w Bartoszycach, Przedszkolu Publicznym nr 6 w Bartoszycach i Przedszkolu Publicznym nr 9 w Bartoszycach w Mieście Bartoszyce: poprzez m.in. zwiększenie u min. 90% z 536 dzieci w wieku przedszkolnym, w tym 264 dziewczynek, kompetencji kluczowych, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 44 nauczycielek, zwiększenie wiedzy 400 rodziców (350 kobiet) w zakresie wsparcia rozwoju kompetencji kluczowych dzieci oraz doposażenie ww. przedszkoli w niezbędne pomoce dydaktyczne w okresie 01.07.2018 do 30.06.2020.

W ramach projektu realizowane będą zadania:

  1. Doposażenie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w niezbędne pomoce dydaktyczne.
  2. Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli
  3. Warsztaty językowe dla dzieci
  4. Warsztaty z kreatywności
  5. Warsztaty dla rodziców.

W ramach projektu założono osiągnięcie następujących wskaźników:

  1. Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 44
  2. Liczba dzieci objętych wsparciem w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej – 536
  3. Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie -44.

Okres realizacji projektu: od: 2018-07-01 do: 2020-06-30

Wartość Projektu – 717 285,00 zł

Wkład UE – 609 692,25 zł