Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

Udostępnij na:

Na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Bartoszyce (II piętro) wywieszony został
w dniach 14.09.2018r. do 05.10.2018r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej przy ul. Boh. Warszawy 14 w Bartoszycach z przeznaczeniem na cele parkingowe.