Porządek obrad LII sesji Rady Miasta Bartoszyce

Udostępnij na:

Informujemy, że 10 września 2018 r. o godz. 16.00  w sali 17 C Urzędu Miasta odbędą się obrady LII sesji Rady Miasta Bartoszyce z następującym porządkiem:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Podjęcie uchwał w sprawie :

a/ zmiany budżetu – projekt 1/LII

b/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2018-2028 – projekt 2/LII

c/ uchylenia uchwały Nr XLIX/318/2018 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce – projekt 3/LII

d/ zmiany uchwały o przystąpieniu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce – projekt 4/LII

  1. Zamknięcie obrad.