Porządek obrad LI sesji Rady Miasta Bartoszyce

Udostępnij na:

Informujemy, że 23 sierpnia 2018 r. o godz. 15.00  w sali 17 C Urzędu Miasta odbędą się obrady LI sesji Rady Miasta Bartoszyce z następującym porządkiem:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Podjęcie uchwał w sprawie :

a/ zmiany budżetu – projekt 1/LI

b/ utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Miejskiej Bartoszyce do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. – projekt 2/LI

3. Zamknięcie obrad.