Porządek obrad L sesji Rady Miasta.

Udostępnij na:

Informujemy, że 8 sierpnia 2018 r. o godz. 14:00 w sali 17C Urzędu Miasta Bartoszyce odbędą się obrady L Sesji Rady Miasta Bartoszyce z następującym porządkiem:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zmiany budżetu – projekt 1/L
b/zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2018 – 2028 – projekt 2/L
c/udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bartoszyckiemu – projekt 3/L
3. Zamknięcie obrad.
L sesja odbędzie się 8 sierpnia 2018 r. o godz. 14.00 w sali 17 C Urzędu Miasta.