Informacja dotycząca programu Dobry Start

Udostępnij na:

Jednostką odpowiedzialną za realizację Programu „Dobry start” dla mieszkańców miasta Bartoszyce jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach, z siedzibą przy ul. Pieniężnego 10A

Najważniejsze informacje o Programie:

„Dobry start” to program rządowy, na podstawie którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.

Wnioski o wypłatę świadczenia „Dobry start” można składać:

1. przez Internet od 01.07.2018r. za pośrednictwem:
– portalu EMP@TIA (www.empatia.mrpips.gov.pl),
– bankowości elektronicznej (w przypadku banków krajowych, które udostępnią wniosek)

Uwaga! Rozporządzenie nie przewiduje składania wniosków za pośrednictwem ePUAP jak i platformy PUE ZUS

2. osobiście od 01.08.2018r., w siedzibie MOPS w Bartoszycach,
ul. Pieniężnego 10A, w godz. 7:30 – 15:30, pok. Nr 45A i Nr 46A
(III piętro)
3. za pośrednictwem Poczty Polskiej od 01.08.2018r.

Wnioski przyjmowane będą do dnia 30.11.2018r. – złożone po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Druki wniosków do pobrania:

– na stronie www.mopsbartoszyce.pl/wnioski_300
– w siedzibie MOPS, w miejscu przyjmowania wniosków, tj.:
pok. Nr 45A i Nr 46A (III piętro) od dnia 25 lipca 2018 r.

Ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku, przy czym, w przypadku prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków złożonych w lipcu lub sierpniu, ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

Uwaga!

Więcej informacji dostępnych jest na stronach internetowych:

– Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce: „Dobry start” (https://www.mpips.gov.pl/DobryStart)
– Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w zakładce „aktualności” (www.uw.olsztyn.pl)
– Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach, w zakładce „Dobry start” (www.mopsbartoszyce.pl )

Infolinia nr tel.: 55 23 74 584, 55 23 74 535

Pytania można kierować również do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach pod nr tel.:89 762 9784, 89 762 9793

Akty prawne do Programu:

– Uchwała nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M. P. z dnia 1 czerwca 2018 r., poz. 514),
– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 1 czerwca 2018 r., poz. 1061)

kompedium wiedzy dobry start