Odbył się „XI Festyn Rodzinny – Sport i Zabawa To Fajna Sprawa!”

Udostępnij na:

19 maja 2018 r. na terenie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej im. Janusza Korczaka w Bartoszycach odbył się „XI Festyn Rodzinny – Sport i Zabawa To Fajna Sprawa!” zorganizowany przez Stowarzyszenie Stwórz – My Jutro w Bartoszycach oraz Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą.

Zadanie było współfinansowane ze środków otrzymanych od Burmistrza Miasta Bartoszyce w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok w ramach zadania „Promowanie wśród Dzieci, Młodzieży i Innych Osób Aktywnych Form Spędzania Czasu Wolnego poprzez realizacje Projektów i Programów Profilaktycznych”.

Impreza miała charakter rodzinny, podczas której odbyły się m.in. gry zespołowe, sportowe, kulturalno-rozrywkowe, rekreacyjne. Gry, zabawy i konkursy prowadzone były przez animatora zabaw dla dzieci „TRANSFUZJA ”z Biskupca oraz członków Stowarzyszenia Stwórz- My Jutro. Dzieci i młodzież z Wielofunkcyjnej Placówki spędziły czas wspólnie ze swoimi rodzinami, osobami zaprzyjaźnionymi i krewnymi oraz zaproszonymi gośćmi. Poza konkursami i zabawami odbyło się wspólne biesiadowanie przy grillu oraz słodkim poczęstunku wraz z lodami i owocami. W Festynie Rodzinnym udział wzięło około 100 osób.

Głównym celem Festynu była integracja dzieci z rodzinami, ukazanie zdrowego stylu życia oraz profilaktyka alkoholowa. Rodzice naszych podopiecznych podczas Dni Rodzin zostali zmobilizowani do wspólnej zabawy i wypoczynku, ale również na przyszłość zadeklarowali chęć większego zaangażowania się w życie swoich dzieci .Ponadto w tym czasie zaangażowali pozostałych członków rodziny aby również mogli być z dziećmi. Podczas takich spotkań zawiązują się na nowe relacje miedzy dziećmi a ich rodzinami, co jest kontynuowane w kolejnych miesiącach.

Jak zawsze zabawa się udała i wszyscy bawili się wyśmienicie. Było wesoło, kolorowo i pogoda dopisała. Był uśmiech na dziecięcych buziach i radość wielka.

Mówi się, że “kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Stwórz-My Jutro
Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Bartoszycach

fot. Organizatorzy