Porządek obrad XLVIII sesji Rady Miasta

Udostępnij na:

Informujemy, że 24 maja 2018 r. o godz. 15.00 w sali 17 C Urzędu Miasta odbędą się obrady XLVIII sesji Rady Miasta Bartoszyce z następującym porządkiem:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Podjęcie uchwał w sprawie :
    a/ zmiany budżetu – projekt 1/XLVIII
    b/  trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji – projektu – 2/XLVIII
  3. Zamknięcie obrad.